Đơn cử, môn tiếng Việt 1 (tập 1), lượt chọn bộ Chân trời sáng tạo là 121.195, trong khi ở bộ Cánh diều là 20.881 lượt chọn.

Môn toán 1 bộ Chân trời sáng tạo có 118.161 lượt chọn thì bộ Cánh diều chỉ có 23.079 lượt chọn.

Đặc biệt, đối với SGK tiếng Anh lớp 1, sách Family and friends I thuộc bộ SGK Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam vẫn chiếm tỉ lệ áp đảo khi có tới 86.942 lượt chọn. Bộ I-learn Smart star thuộc bộ Cánh diều của NXB ĐH Sư phạm TP.HCM xếp thứ hai với 40.308 lượt chọn. Trong khi đó, bộ Phonics smart SB của NXB ĐH Quốc gia có 2.374 lượt chọn. Bộ English Discovery của NXB ĐH Sư phạm TP.HCM chỉ có 30 lượt chọn.