Tới dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Trần Ngọc Phi và Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Jutta Frasch đã thay mặt các cơ quan ký Tuyên bố hợp tác.

Tuyên bố hợp tác này là mô hình đầu tiên thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp ở cấp Bộ và Nhà nước. Các tổ chức gồm Tổ chức hợp tác quốc tế Đức – GIZ, Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, phái đoàn Công nghiệp và Thương mại của Đức tại Việt Nam cùng Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục - đào tạo của Việt Nam trong công tác phát triển, đào tạo nguồn nhân lực.

Cụ thể, công ty của CHLB Đức hoạt động tại Việt Nam sẽ xem xét tiếp nhận học viên, sinh viên đến thực tập; các chuyên gia, cán bộ chuyên môn tham gia trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, tham gia xây dựng tiêu chuẩn cho các ngành nghề; hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên. Phía Đức sẽ cung cấp thông tin về nhu cầu lao động của các công ty để các nhà trường chủ động lập kế hoạch đào tạo sát hợp. Các bên phối hợp xây dựng một số dự án để phát triển nguồn nhân lực.

Sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều cơ hội tiếp cận thực tế nghề nghiệp và thiết bị, công nghệ hiện đại, đồng thời mở ra cơ hội nghề nghiệp khi học sinh tốt nghiệp.

 
Theo Ngọc Anh (CAND)