Ngày 20-8, Sở GD&ĐT TP.HCM có công văn gửi các trường THPT công lập về báo cáo các nội dung thu khác, thu hộ-chi hộ đã thực hiện năm học 2017-2018 và lập dự toán thu-chi năm học 2018-2019.

Các trường chưa được tạm thu đầu năm học mới - ảnh 1
Học sinh TP.HCM tựu trường vào sáng nay.

Theo đó, đối với năm học 2017-2018, các đơn vị chủ động rà soát các khoản thu đã thực hiện trong năm và đảm bảo chi đúng mục đích và dự toán chi đã được thông qua theo quy chế chỉ tiêu nội bộ.

Còn đối với năm học 2018-2019, các đơn vi cần thực hiện dự toán thu-chi cho từng nội dung thu của các khoản thu khác có thỏa thuận theo mẫu đính kèm. Từ đó làm cơ sở cho Sở GD&ĐT thẩm định, giám sát, thống nhất khoản thu cho phù hơp với tình hình thực tế của hoạt động tại đơn vị.

Trước khi Sở GD&ĐT ban hành hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận và đơn vị chưa thực hiện các nội dung nêu trên thì không được tổ chức thông báo các khoản thu cho năm học mới 2018-2019.

Khoản thu thỏa thuận hằng năm thường bao gồm: tiền tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày, tổ chức phục vụ và quản lý bán trú, vệ sinh bán trú…

Các khoản thu chi luôn là vấn đề nóng đầu năm học. Mới đây, tại hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị năm học do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức, vấn đề này được nhiều đại biểu đề cập. Họ mong rằng Sở GD&ĐT nên quản lý chặt chẽ thu-chi để không làm mất niềm tin của phụ huynh, cũng như làm xấu mối quan hệ phụ huynh với nhà trường.