Theo bà Châu, năm nay các trường ĐH, CĐ tuyển sinh nhiều đợt khiến các trường nghề phải chờ đợi “lọt sàng xuống nia” mới có nguồn để tuyển.

Bà Châu cho rằng trong số bảy cơ sở nghề đoàn đi khảo sát, tất cả đều nêu khó khăn về tuyển sinh; riêng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương nổi lên như một điểm sáng trong khâu tuyển sinh và tìm kiếm đầu ra cho học viên. Bà Châu đánh giá Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tuyển được số học viên dồi dào (hơn 400 học viên) do có sự gắn kết đầu ra với các doanh nghiệp, tranh thủ được các nguồn lực đầu tư các trang thiết bị, máy móc đáp ứng tay nghề cho học viên khi đi làm.

PHONG ĐIỀN