Do đó, việc học các kỹ năng mềm khác ít được chú trọng hoặc nếu có thì cũng được thực hiện bằng các phương pháp quen thuộc.

Theo nghiên cứu của Trường ĐH Michigan (Mỹ), sinh viên (SV) hiện nay có khả năng thấu cảm (empathy) thấp hơn rất nhiều (40%) so với thế hệ SV cách đây hai, ba chục năm. Sở dĩ như thế là vì thế hệ trẻ ngày nay chủ yếu được dạy nhiều về các môn khoa học và sự thắng thế của chủ nghĩa cá nhân nên các em có xu hướng vì mình nhiều hơn, ích kỷ nhiều hơn.

Chính vì vậy, việc giáo dục khả năng thấu cảm cho các em HS ngay từ nhỏ là điều rất quan trọng. Hiện nay trên thế giới chỉ có duy nhất Đan Mạch là nước đưa thấu cảm vào việc giảng dạy cho các em từ sáu đến 16 tuổi. Họ lập luận rằng khả năng thấu cảm cũng quan trọng như khả năng về toán học hay khả năng về ngôn ngữ. Nước này bắt đầu đưa việc giáo dục khả năng thấu cảm cho HS từ năm 1993 và mỗi tuần các em HS được học một giờ về nội dung này.

Việc dạy khả năng thấu cảm cho HS cũng được thực hiện bằng phương pháp khác với việc dạy các môn khoa học, bởi nó chủ yếu tạo cơ hội cho các em HS tự đào luyện chính mình và không có bài tập hay bài thi. Trong giờ học nội dung này, các em HS được mời gọi giao tiếp với nhau, lắng nghe nhau và trao đổi các ý kiến về những vấn đề được bàn luận.

Chúng tôi cho rằng việc giáo dục khả năng thấu cảm cho HS ngay từ bậc học tiểu học là điều vô cùng cần thiết để giúp các em có thể sống cùng và sống với người khác trong một thế giới ngày càng đa dạng.

Hiện nay, các gia đình ngày càng sinh ít con và do đó việc các em được gia đình nuông chiều, thỏa mãn mọi nhu cầu sẽ dần làm gia tăng xu hướng vì cái tôi nơi các em. Từ đó nó sẽ làm cho các em giảm khả năng chia sẻ, cảm thông, lắng nghe người khác. Vì vậy, việc giáo dục khả năng thấu cảm thông qua các hoạt động chung với sự hướng dẫn của các thầy cô sẽ giúp các em dần dần biết hợp tác, biết chấp nhận những khác biệt và biết hy sinh hơn.

Thiết nghĩ có lẽ nước ta cũng cần đưa nội dung giảng dạy sự thấu cảm vào chương trình học tiểu học và THCS càng sớm càng tốt. Có như thế, sau này chúng ta mới có được một thế hệ biết sống chung và sống cùng người khác một cách dễ dàng.