Ngày 16-5, UBND TP Cần Thơ có văn bản về việc cho trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học và tổ chức tổng kết năm học 2020-2021.

Cần Thơ: 2 ngày ra 2 văn bản đi học rồi lại nghỉ học - ảnh 1
Văn bản ngày 16-5 của UBND TP cho trẻ mầm non nghỉ học từ ngày 17-5, thay thế văn bản ngày 14-5. Ảnh: NN

Theo đó, văn bản nêu, trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cả nước, xét công văn của Sở Y tế về việc tham mưu học sinh tạm nghỉ học trong tình hình dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP thống nhất cho trẻ mầm non trên địa bàn TP được tiếp tục nghỉ học từ ngày 17-5-2021.

Cạnh đó, Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế, tổ chức học tập, ôn tập cho học sinh, học viên với các hình thức phù hợp, đảm bảo kế hoạch thời gian năm 2020-2021.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Giám đốc Sở GD&ĐT, chủ tịch UBND quận, huyện chủ động phối hợp với Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định phương án phù hợp, hướn dẫn các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổng kết năm học 2020-2021, đảm bảo được các yêu cầu kết thúc năm học và đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP nói chung và trong các cơ sở giáo dục nói riêng.

Cuối văn bản này có phần ghi chú: văn bản này thay thế văn bản ngày 14-5 về việc cho trẻ mầm non trở lại trường học tập.

Cụ thể, ngày 14-5, UBND TP Cần Thơ ký văn bản về việc cho trẻ mầm non trở lại trường học tập và tổ chức tổng kết năm học 2020-2021.

Theo đó, qua xem xét tờ trình của Sở GD&ĐT về việc trên, Chủ tịch UBND TP thống nhất cho trẻ mầm non trên địa bàn TP trở lại trường học tập từ ngày 17-5-2021.

Đến ngày 15-5, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ ra văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức thông báo đến cha mẹ trẻ em thời gian trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 17-5-2021 đến hết ngày 31-5-2021.

Trong ngày 15-5, nhiều trường thông báo cho phụ huynh đưa trẻ trở lại trường học từ ngày 17-5 thì đến hôm nay (16-5), UBND TP lại có văn bản cho trẻ nghỉ như trên.