Trả lời các vấn đề đại biểu nêu ra, bà Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết các khoản thu ngoài học phí đã và đang được Sở chỉ đạo thu gồm hai loại. Đó là kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và tiền hỗ trợ cơ sở vật chất. Cả hai loại nguồn thu này đều được Sở có công văn hướng dẫn từ năm 2012.

Cần Thơ: Chất vấn bạo lực học đường, dạy thêm - ảnh 1
Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trả lời chất vấn ngày 8-12. Ảnh: N.NAM

Theo bà Thắm, kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện và căn cứ vào tình hình của từng lớp, từng trường, không thực hiện bình quân.

Kinh phí này được sử dụng để chi cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, học sinh vượt khó học tốt, hỗ trợ học sinh của trường tham gia các hoạt động, phong trào, kỳ thi, hội thi do nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục các cấp tổ chức hoặc do cơ quan quản lý giáo dục các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức.

Kinh phí này không sử dụng để chi cho cán bộ quản lý cũng như giáo viên, nhân viên.

Về tiền hỗ trợ cơ sở vất chất, bà Thắm cho biết, khi có  nhu cầu hỗ trợ, hiệu trưởng lập dự toán, thiết kế công trình và các hồ sơ liên quan gửi đến cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Sau khi được phê duyệt bằng văn bản, hiệu trưởng mới lập kế hoạch huy động. Hiệu trưởng phải tổ chức họp các thành phần liên quan đến khoản đóng góp tự nguyện là tổ chức, cá nhân, cha mẹ học sinh, có ghi biên bản và ý kiến cụ thể.

Vừa qua, Sở đã thanh tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thới Lai và quận Bình Thủy, qua đó phát hiện một số thiếu sót và thu chưa đúng quy định. Sở đang xem xét từng trường hợp để có hình thức xử lý phù hợp.

Về vấn đề dạy thêm học thêm, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp các địa phương tăng cường kiểm tra đột suất. Tuy nhiên, việc dạy thêm học thêm là nhu cầu thực tế của xã hội, Bộ không cấm và TP cũng không cấm nhưng sẽ quản lý để không phát sinh tiêu cực.

Về vấn đề bạo lực học đường, bà Thắm nói: “Chúng tôi sẽ tăng cường thông qua giáo dục chính khóa, ngoại khóa và phối hợp tuyên truyền để ngăn chặn hành vi có biểu hiện bạo lực; đồng thời chỉ đạo giáo viên, địa phương phối hợp tốt với gia đình để quản lý học sinh sau giờ học. Tuy nhiên, một bộ phận học sinh do gia đình quản lý chưa tốt, sau giờ học chưa có người quản lý dễ phát sinh tụ tập”.