Ban chỉ đạo thi THPT TP Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Báo cáo cho biết hội đồng thi Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã tổ chức nghiêm túc công tác tổ chức thi, từ khâu in sao đề thi, phương án tổ chức in sao được thực hiện nghiêm túc theo ba vòng độc lập; những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép. Công tác vận chuyển đề thi và bài thi đảm bảo an toàn đến khi kết thúc bài thi cuối cùng của kỳ thi.

Cần Thơ đang chấm phúc khảo hơn 1.000 bài thi - ảnh 1
Hội đồng thi Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đang chấm phúc khảo 1.075 bài thi, môn thi.

Đặc biệt ở khâu coi thi, chấm thi, đảm bảo công bằng, khách quan. Hội đồng thi Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức 27 điểm thi. Tại các điểm thi, phòng thi, hội đồng thi đã bố trí đảm bảo số lượng cán bộ giám sát, coi thi, trong các ngày thi không có thí sinh hoặc người làm công tác thi vi phạm quy chế thi.

Công tác chấm thi đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác. Quá trình chấm thi tự luận được thực hiện đúng theo quy trình. Tại khu vực chấm thi trắc nghiệm, bộ phận giám sát trực tiếp và liên tục từ khi mở niêm phong túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm đến khi kết thúc việc chấm thi.

Hội đồng thi Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đang tiến hành công tác phúc khảo bài thi của thí sinh với tổng số 1.075 bài thi, môn thi đề nghị phúc khảo. Quy trình phúc khảo bài thi được thực hiện theo đúng quy định.