Góp ý tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Xê - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng cho rằng “công tác dự báo và kỹ năng đào tạo dạy nghề của chúng ta chưa đảm bảo yêu cầu. Ở một số ngành nghề, khi lao động được đào tạo ra không phù hợp với yêu cầu xã hội nên đã xảy ra tình trạng có lúc thừa, lúc thiếu lao động. Vì vậy, Bộ cần nghiên cứu sâu vấn đề này để giải quyết cho có hiệu quả”.

Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH về tình hình lao động, việc làm cho thấy trình độ tay nghề và chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động khu vực phía Nam thấp. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long có tỉ lệ thấp nhất cả nước, chỉ đạt 8,6% đã qua đào tạo và đào tạo nghề có chứng chỉ.

NHẪN NAM