Theo đó, chứng chỉ TOEFL 400 PBT hoặc 42 iBT trở lên, IELTS 4.5 trở lên, TOEIC 405 trở lên sẽ được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B. Các chứng chỉ TOEFL 347 PBT hoặc 19 iBT trở lên, IELTS 2.0 trở lên, TOEIC 255 trở lên được thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A. Chủ tịch UBND TP.HCM đồng thời giao Sở Nội vụ có văn bản triển khai cho các sở, ban ngành TP và UBND các quận, huyện có đăng ký tuyển dụng công chức để hướng dẫn các thí sinh hoàn thiện hồ sơ.

Trước đó, do một số quy định gây khó khăn cho thí sinh đăng ký dự thi công chức có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhưng lại thiếu chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia, Sở Nội vụ đã có tờ trình báo cáo xin ý kiến của UBND TP xử lý.

BÌNH MINH