Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giảm mạnh tiết học

TRÍ NHIÊN
1  2  3  4  5

Thứ Bảy, ngày 29/7/2017 - 06:35

(PL) - Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Chiều 28-7, Bộ GD&ĐT đã thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục. Theo đó, thời lượng học trong chương trình giáo dục phổ thông này giảm mạnh. Hệ thống môn học chỉ còn hai nhóm: Môn học, hoạt động bắt buộc và môn học tự chọn. 

Bậc tiểu học giảm 62-132 tiết

Ở cấp tiểu học, các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Tiếng Việt; toán; đạo đức; ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); tự nhiên và xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); lịch sử và địa lý (ở lớp 4, lớp 5); khoa học (ở lớp 4, lớp 5); tin học và công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); giáo dục thể chất, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm (trong đó có nội dung giáo dục của địa phương).

Nội dung môn học giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; nội dung hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Như vậy, so với dự thảo hồi tháng 4, môn giáo dục lối sống được đổi tên thành đạo đức, môn cuộc sống quanh ta (ở các lớp 1, 2, 3) được gộp chung thành một môn tự nhiên và xã hội. Ở các lớp 4, 5, môn tìm hiểu tự nhiên được đổi thành môn khoa học, còn môn tìm hiểu xã hội được đổi thành lịch sử và địa lý. Môn thế giới công nghệ dự kiến dạy ở lớp 1 đến lớp 3 trong dự thảo cũ thì lần này đã bị bỏ.

Hai môn tìm hiểu công nghệ và tìm hiểu tin học ở lớp 4 và lớp 5 được thay thế bằng môn học tin học và công nghệ.

Về thời lượng, so với dự thảo hồi tháng 4, tổng số tiết trong năm học ở các lớp tiểu học giảm đi so với dự thảo trước 62-132 tiết/năm, tùy từng lớp. 

Nội dung đáng chú ý nhất ở cấp tiểu học là môn ngoại ngữ 1 được đưa vào thành môn học tự chọn từ lớp 1.

Hướng nghiệp từ cấp THCS

Ở cấp THCS, các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; toán; ngoại ngữ 1; giáo dục công dân; lịch sử và địa lý; khoa học tự nhiên; công nghệ; tin học; giáo dục thể chất; nghệ thuật; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; nội dung giáo dục của địa phương.

Mỗi môn học công nghệ, tin học, giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giảm mạnh tiết học - ảnh 1
Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, thời lượng học của các bậc học đều giảm. 
Ảnh: PHI HÙNG

 

Về thời lượng, tổng số tiết học trong năm của cấp THCS giảm 58-78 tiết/năm, tùy từng lớp. Số tiết học trung bình tuần giữ nguyên ở lớp 6, 7 nhưng giảm nửa tiết ở lớp 8, 9.

Điểm mới nhất của kế hoạch giáo dục cấp THCS chính là nội dung hướng nghiệp được yêu cầu tích hợp vào các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

THPT: Ba nhóm môn học để định hướng nghề nghiệp

Cấp THPT được gọi là giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp có sự thay đổi khá lớn. Nổi bật nhất là chương trình mới không tách cấp học này thành hai giai đoạn với hai tính chất (dự hướng và định hướng nghề nghiệp) như dự thảo trước mà dồn chung thành một giai đoạn, thông suốt từ lớp 10 đến lớp 12.

Cụ thể, giai đoạn này bao gồm các môn học bắt buộc là ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, nội dung giáo dục địa phương.

Trong đó, môn giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Các môn học được lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp gồm ba nhóm môn. Nhóm khoa học xã hội: Lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Nhóm môn khoa học tự nhiên: Vật lý, hóa học, sinh học. Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, tin học, nghệ thuật.

Nội dung mỗi môn học thuộc nhóm này được thiết kế thành các học phần, học sinh được lựa chọn học phần phù hợp nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường. Học sinh chọn năm môn học từ ba nhóm môn học trên, mỗi nhóm chọn ít nhất một môn.

Về thời lượng giáo dục, nhìn chung các môn học đặc biệt là lớp 11, 12 của dự thảo mới giảm khá nhiều so với dự thảo cũ, kể cả các môn học bắt buộc cũng như tự chọn. 

 

Ngày 12-4-2017, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng Quốc gia thẩm định chương trình tổng thể (lần hai), Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27-7-2017.

Đây là căn cứ để xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục. Chương trình tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

_______________________

Năm phẩm chất và 10 năng lực

Theo chương trình được công bố thì chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ hướng đến hình thành năm phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi của học sinh (dự thảo cũ là sáu phẩm chất, 10 năng lực).

Cụ thể, các phẩm chất gồm: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Các năng lực gồm có ba năng lực chung: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo và bảy năng lực chuyên môn bám sát hệ thống môn học xuyên suốt trong các cấp học: Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất.

Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng lực đặc biệt (năng khiếu) của học sinh.

TRÍ NHIÊN

Video đang xem nhiều

Theo dõi trên

Nóng hôm nay: Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy từ vụ Sunny

(PLO)- NÓNG HÔM NAY ngày 13-5: Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy bị xử phạt như thế nào?; TP.HCM cho học sinh cuối cấp đến trường ôn tập; Khởi tố vụ giao “đất vàng” ở Nha Trang; Bổ sung chế độ ăn hợp lý cho người già bị chứng mất ngủ;...

ĐỌC THÊM