Tại hội nghị tổng kết Chương trình đại học theo định hướng nghề nghiệp (POHE, hợp tác với Hà Lan) ngày 16-12, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng, giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, cho biết theo kết quả giám sát 8 trường đại học thí điểm áp dụng chương trình này, tất cả đều phải cắt giảm thời lượng các môn khoa học cơ bản so với chương trình cũ 12%-60%; các môn học bắt buộc có tỉ lệ thi trượt cao hơn môn chuyên ngành; nhiều sinh viên cảm thấy bị quá tải khi học chương trình POHE...

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, từ kết quả thí điểm sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng khung chính sách về chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội. Đây là một trong các mục tiêu quan trọng của đề án Đổi mới giáo dục đại học vào năm 2020 với chỉ tiêu có 70%-80% sinh viên theo học các chương trình nghề nghiệp.

T.NHƯ