Nội dung cuộc thi sẽ tập trung vào các vấn đề về thương hiệu và sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trong các lĩnh vực: xuất bản sách và các ấn phẩm; sản xuất phim và băng đĩa nhạc; sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm; sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng; cung cấp dịch vụ ngân hàng, giáo dục… Cuộc thi gồm ba phần: Thử thách trí tuệ, Sức mạnh tri thức, Nhà tư vấn chiến lược.

Trong cuộc thi sinh viên sẽ phải thực hành việc tư vấn về chiến lược thương hiệu cũng như các vấn đề về sở hữu trí tuệ trên cơ sở kiến thức được đào tạo cùng với sự tư vấn, giám sát của các chuyên gia chương trình. Tại vòng thi cuối, các thí sinh phải thực hành làm một clip liên quan đến chủ đề mà mình được chọn để phát tán trên mạng xã hội.

V.THỊNH