Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản về thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong năm học 2019-2020. Theo đó, Sở đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở: Chỉ được tổ chức thu các khoản thu sau khi có văn bản hướng dẫn của Sở về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2019-2020 của cơ sở GD-ĐT công lập trên địa bàn TP.HCM ( trừ các khoản thu hộ, chi hộ phục vụ cho học sinh vào đầu năm học tiền đồng phục, tiền ăn…)

Các đơn vị thực hiện công khai theo đúng quy định về cam kết chất lượng GD-ĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài tính theo Thông tư số 36 của Bộ GD-ĐT.

Sở nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55 của Bộ GD-ĐT. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban. Không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường, tiền trông xe của học sinh; Vệ sinh trường lớp; Khen thưởng cán bộ, giáo viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ, giáo viên nhà trường; Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Các cơ sở thực hiện đúng việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 12 của Bộ GD-ĐT.

Đối với các phòng GD-ĐT quận, huyện: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 55 của Bộ GD-ĐT ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban đại diện chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban.

Sở chỉ đạo phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý và xử lý nghiêm đối với những trường hợp lạm thu trong nhà trường.