Dạy thêm không quá 18 tiết/tuần
(PL)- Đó là định mức do Sở GD&ĐT TP.HCM quy định trong văn bản gửi đến các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn sáng 12-11 về hướng dẫn thu, sử dụng tiền dạy thêm, học thêm từ năm học 2014-2015.

 

Theo đó, Sở yêu cầu các trường tiểu học không được tổ chức dạy thêm cho học sinh, trừ các môn: Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống (được thu theo thỏa thuận).

Đối với các trường THCS, THPT, hệ bổ túc trong các Trung tâm GDTX công lập, căn cứ vào địa bàn hoạt động, năng lực giáo viên và số lượng học sinh đăng ký học thêm để thỏa thuận với phụ huynh về mức thu dạy thêm, học thêm trên cơ sở thu bù đắp đủ chi phí và không vì mục tiêu lợi nhuận. Thời gian tổ chức dạy thêm không quá sáu tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần cho tất cả các môn có dạy thêm, học thêm. Số tiền thu được từ dạy thêm, học thêm sẽ được chi không quá 65% cho thù lao trực tiếp giảng dạy, không quá 15% cho quản lý, còn lại sử dụng hỗ trợ ngân sách chi thường xuyên của đơn vị.

Sở cũng đề nghị các trường phải công khai, minh bạch, thỏa thuận và thống nhất với phụ huynh để đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi trên cơ sở tự nguyện. Việc thu tiền do bộ phận tài vụ của nhà trường làm và cấp biên lai đầy đủ cho người học, tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền học thêm.

PHẠM ANH