Đề thi môn Toán chính thức của Bộ GD&ĐT - ảnh 1

Đề thi môn Toán chính thức của Bộ GD&ĐT - ảnh 2

Đề thi môn Toán chính thức của Bộ GD&ĐT - ảnh 3

Đề thi môn Toán chính thức của Bộ GD&ĐT - ảnh 4

Đề thi môn Toán chính thức của Bộ GD&ĐT - ảnh 5

PLO sẽ cập nhật gợi ý bài giải trong ít phút nữa, mời bạn đọc đón xem.