Sáng 3-9, 26.000 thí sinh trong cả nước thi môn đầu tiên của kỳ thi THPT 2020 - đợt 2, môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. 

Đề thi môn văn kỳ thì THPT - đợt 2: Niềm tin cho ta sức mạnh - ảnh 1