Theo ông Nghĩa, năm 2018, kỳ thi vẫn được giữ ổn định như năm 2017. Cụ thể, về cơ bản, việc đăng ký dự thi, tổ chức bài thi cũng như tính điểm thi được giữ ổn định như năm 2017. Tuy nhiên, về kỹ thuật sẽ có một số điều chỉnh nhỏ, rút kinh nghiệm sau kỳ thi năm 2017. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện ngân hàng đề thi chuẩn hóa, đảm bảo đề thi có độ phân hóa cao hơn.

Từ năm 2015, Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, kết quả vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để làm cơ sở xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Cấu trúc đề thi theo đó đã có sự thay đổi. Với cấu trúc đề thay đổi thì việc tính toán mức độ điểm ưu tiên cũng cần điều chỉnh cho phù hợp với cấu trúc đề thi mới. Vì vậy, việc sắp tới của Bộ GD&ĐT là sẽ phân tích kết quả thi và ảnh hưởng của điểm ưu tiên đến kết quả xét tuyển của thí sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Trên cơ sở đó, Bộ sẽ xin ý kiến các đơn vị liên quan để có thể điều chỉnh mức điểm ưu tiên giữa các khu vực và các đối tượng.

Từ năm 2021, kỳ thi sẽ bám sát lộ trình đổi mới chương trình sách giáo khoa.