Đề thi môn Lịch sử, mã đề 310: 

Đề thi và gợi ý bài giải môn Lịch Sử kỳ thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 1
Đề thi và gợi ý bài giải môn Lịch Sử kỳ thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 2

Đề thi và gợi ý bài giải môn Lịch Sử kỳ thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 3

Đề thi và gợi ý bài giải môn Lịch Sử kỳ thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 4

Tham khảo gợi ý làm bài môn Lịch sử, mã đề 315, mời xem TẠI ĐÂY