Mời bạn đọc xem đề môn tiếng Anh, mã đề 404:

Đề thi và gợi ý bài giải môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT 2019  - ảnh 1
Đề thi và gợi ý bài giải môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT 2019  - ảnh 2

Đề thi và gợi ý bài giải môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT 2019  - ảnh 3

Đề thi và gợi ý bài giải môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT 2019  - ảnh 4

Đề thi và gợi ý bài giải môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT 2019  - ảnh 5

Mã đề 422 do Trung tâm Vĩnh Viễn thực hiện, mời xem TẠI ĐÂY