Mời bạn đọc xem đề thi môn Sinh, mã đề 206: 

Đề thi và gợi ý môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2019  - ảnh 1

Đề thi và gợi ý môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2019  - ảnh 2

Đề thi và gợi ý môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2019  - ảnh 3

Đề thi và gợi ý môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2019  - ảnh 4

Đề thi và gợi ý môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2019  - ảnh 5

Mã đề 222, do Trung tâm Vĩnh Viễn thực hiện, mời xem TẠI ĐÂY