Mã đề 212

Đề thi và gợi ý môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 1

Đề thi và gợi ý môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 2
Đề thi và gợi ý môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 3

Đề thi và gợi ý môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - ảnh 4
Đề thi môn Vật Lý

 

Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.B

4.A

5.B

6.A

7.B

8.B

9.C

10.C

11.D

12.B

13.B

14.C

15.D

16.A

17.A

18.D

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.A

27.C

28.A

29.D

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Mã đề 222 do Trung tâm Vĩnh Viễn thực hiện, mời xem TẠI ĐÂY