Đề xuất này của Bộ GD&ĐT sẽ được Chính phủ xem xét. Nếu đồng ý, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội vì việc lùi thời điểm hay thực hiện theo tiến độ đã xác định tại Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sẽ do Quốc hội quyết định.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017-2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức, nhiều địa phương cũng đề xuất lùi thời gian thực hiện chương trình phổ thông mới để chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Theo đúng tiến độ trong Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông thì chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới sẽ bắt đầu triển khai từ năm học 2018-2019 theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.