ĐH Huế vừa công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2018 của các trường thành viên. Theo đó, điểm trúng tuyển thấp nhất là 13, cao nhất 23,25.

Trong đó, có rất nhiều ngành có điểm chuẩn bằng điểm sàn. Cụ thể, Trường ĐH Kinh tế Huế có 11 ngành, Trường ĐH Nông Lâm có 21 ngành, Trường ĐH Khoa học có 22 ngành...

Điểm chuẩn cao nhất rơi vào khối ngành của Trường ĐH Y Dược với ngành y khoa là 23,25 điểm, ngành răng-hàm-mặt là 22,75 điểm...

Dưới đây là chi tiết về điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh hệ chính quy của ĐH Huế theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 1

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 2

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 3

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 4

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 5

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 6

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 7

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 8

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 9

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 10

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 11

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 12

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 13

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 14

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 15

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 16

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 17

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 18

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 19

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 20

ĐH Huế công bố điểm chuẩn: 58 ngành lấy 13 điểm - ảnh 21