Đại học Hùng Vương: Thấp nhất 14 điểm

Đa số ngành đào tạo của Trường ĐH Hùng Vương có điểm trúng tuyển là 14. Riêng các ngành sư phạm có mức chuẩn từ 17 điểm trở lên.

ĐH Hùng Vương, Gia Định, Công nghệ Sài Gòn công bố điểm chuẩn - ảnh 1
Điểm chuẩn đợt 1 ĐH Hùng Vương.

ĐH Gia Định

Trường công bố mức điểm chuẩn 14 điểm với phương thức điểm thi THPT quốc gia và 15 điểm với cách xét học bạ cho tất cả ngành.

ĐH Hùng Vương, Gia Định, Công nghệ Sài Gòn công bố điểm chuẩn - ảnh 2
ĐH Hùng Vương, Gia Định, Công nghệ Sài Gòn công bố điểm chuẩn - ảnh 3

Bảng điểm chuẩn ĐH Gia Định.

ĐH Công nghệ Sài Gòn

Trường có điểm chuẩn 13,5 ở nhiều ngành, điểm cao nhất 16,5 ở ngành công nghệ thông tin.

ĐH Hùng Vương, Gia Định, Công nghệ Sài Gòn công bố điểm chuẩn - ảnh 4
ĐH Hùng Vương, Gia Định, Công nghệ Sài Gòn công bố điểm chuẩn - ảnh 5

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn