Cụ thể:

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2020

Điểm chuẩn 18 trường quân đội năm 2020 - ảnh 1
Điểm chuẩn Học viện Khoa học quân sự năm 2020

Điểm chuẩn Học viện Quân y năm 2020:

Điểm chuẩn 18 trường quân đội năm 2020 - ảnh 2

Điểm chuẩn Học viện Phòng không – Không quân năm 2020

Điểm chuẩn 18 trường quân đội năm 2020 - ảnh 3

Điểm chuẩn Học viện Hải quân năm 2020

Điểm chuẩn 18 trường quân đội năm 2020 - ảnh 4

Xem điểm chuẩn các trường Học viện Biên phòng năm 2020, Học viện Hậu cần, Trường Sĩ quan Lục quân 1,  Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin năm 2020, Trường Sĩ quan Pháo binh năm Trường Sĩ quan Không quân, Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp, Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Phòng hóa, Trường Cao đẵng công nghệ và kỹ thuật ô tô TẠI ĐÂY