ĐH Hoa Sen: Điểm chuẩn từ 14 đến 20

Trường ĐH Hoa Sen vừa thông báo điểm trúng tuyển đối với thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia.

Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn đối với học sinh THPT thuộc khu vực 3 xét tuyển ĐH hệ chính quy theo phương thức 1 (xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống) là:

Điểm chuẩn các trường ĐH Hoa Sen, Văn hóa, TN&MT - ảnh 1

Điểm chuẩn các trường ĐH Hoa Sen, Văn hóa, TN&MT - ảnh 2

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên với tổng điểm ba bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10 được quy định tại Mục 7 Điều 1 của Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; cụ thể như sau:

Điểm chuẩn các trường ĐH Hoa Sen, Văn hóa, TN&MT - ảnh 3

ĐH Văn hóa: Điểm chuẩn từ 14 đến 21,25

Trong đó ngành quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, chuyên ngành hướng dẫn du lịch lấy điểm chuẩn cao nhất.

Điểm chuẩn theo kết quả THPT

Với phương thức xét điểm thi THPT quốc gia, yêu cầu bắt buộc là không có điểm môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển từ 1 điểm trở xuống, các môn thi năng khiếu có kết quả từ 5 điểm trở lên.

Điểm chuẩn các trường ĐH Hoa Sen, Văn hóa, TN&MT - ảnh 4

Điểm chuẩn các trường ĐH Hoa Sen, Văn hóa, TN&MT - ảnh 5

Điểm chuẩn xét học bạ

Với phương thức xét tuyển học bạ THPT, mức điểm chuẩn 16-24. Kết quả học tập bậc THPT là điểm trung bình chung môn học các lớp 10, 11, 12 có điểm tổng kết từ 5 trở lên. Các môn thi năng khiếu, thí sinh phải đạt từ 5 điểm trở lên.

Điểm chuẩn các trường ĐH Hoa Sen, Văn hóa, TN&MT - ảnh 6

Điểm chuẩn các trường ĐH Hoa Sen, Văn hóa, TN&MT - ảnh 7

ĐH TN&MT TP.HCM

Duy nhất ngành quản trị kinh doanh lấy 16 điểm.

Điểm chuẩn các trường ĐH Hoa Sen, Văn hóa, TN&MT - ảnh 8

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.