Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM): Điểm chuẩn giảm mạnh

Năm nay điểm trúng tuyển ngành y khoa cao nhất là 22,1 điểm. Đối với ngành dược học, điểm chuẩn là 22. 

Năm ngoái mức trúng tuyển của từng ngành như sau: Y đa khoa 28,25 điểm, y đa khoa chất lượng cao 26,5 điểm; dược học 26,5 điểm.

Như vậy, so với năm 2017, điểm chuẩn ngành y khoa giảm hơn 6 điểm, ngành dược học giảm 4,5 điểm.

Các thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 12-8 bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018.

ĐH Khoa học Tự nhiên

Nhóm ngành máy tính về công nghệ thông tin có điểm trúng tuyển cao nhất với 22,75 điểm. 

Điểm chuẩn ngành thấp nhất là 16.

Điểm chuẩn các ngành đào tại TP.HCM hầu như đều giảm, khoảng chênh lệch so với năm trước trung bình giảm khoảng 4 điểm. Trên 417 em có điểm từ 23 trở lên.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự nhiên, Y Dược TP.HCM, khoa Y - ảnh 1

ĐH Y Dược TP.HCM: Điểm chuẩn cao nhất là 24,95

Theo đó, ngành y đa khoa có mức điểm chuẩn cao nhất là 24,95, kế tiếp là ngành răng-hàm-mặt với 24,45 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất thuộc về ngành y tế công cộng với 18 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự nhiên, Y Dược TP.HCM, khoa Y - ảnh 2