Tối ngày 4-6, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2020. Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay trong mức từ 16- 24,50 điểm.

Ngành có điểm cao nhất là Thú y với 24,5 điểm, kế đến là ngành Kế toán và Ngôn ngữ Anh trên 23 điểm.

Ngược lại, ngành có điểm thấp nhất là Khoa học môi trường, Công nghệ rau quả và cảnh quan, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ chế biến lâm sản với 16 điểm.

Nhà trường lưu ý, thời gian, địa điểm xác nhận và làm thủ tục nhập học cho những thí sinh trúng tuyển sẽ từ ngày 5 đến ngày 10-10.

Cụ thể điểm các ngành như sau: 

Điểm chuẩn Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chỉ từ 16 điểm - ảnh 1

Điểm chuẩn Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chỉ từ 16 điểm - ảnh 2

Điểm chuẩn Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chỉ từ 16 điểm - ảnh 3

Điểm chuẩn Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chỉ từ 16 điểm - ảnh 4

Điểm chuẩn Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chỉ từ 16 điểm - ảnh 5