Với 2,5 ngày thi thực tế, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 rút ngắn hơn so với năm 2016 1,5 ngày.

Ngay sau mỗi môn thi, mời thí sinh và phụ huynh truy cập vào plo.vn để xem nhận định, gợi ý bài giải từ những giáo viên có nhiều kinh nghiệm.