Ngày 6-10, Thường trực Hội đồng nhân (HĐND) tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND tỉnh thống nhất không thu học phí, cấp bù học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 do dịch bệnh COVID-19.

Đối tượng áp dụng là học sinh, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (công lập và ngoài công lập) và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thời gian học kỳ I năm học 2021 - 2022, kéo dài từ tháng 9 đến 12-2021. Mức cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục công lập, hỗ trợ học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục ngoài công lập bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua trước đó.

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai do ảnh hưởng của dịch COVID-19, để duy trì ý thức học tập, cung cấp kiến thức cho học sinh theo chương trình năm học 2021 - 2022 và thực hiện mục tiêu “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, ngành Giáo dục Đồng Nai đã khắc phục khó khăn, nỗ lực tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến và qua truyền hình.