Ông Lê Trung Thông, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là tiền thu cho sổ liên lạc điện tử, do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình ký hợp đồng với VNPT Quảng Bình và triển khai về trường. Năm học trước VNPT chỉ thu 50.000 đồng, năm nay tăng lên 100.000 đồng. Theo ông Thông, nếu phụ huynh không đồng tình thì nhà trường không triển khai và không để cho thu.

Trong khi đó, ông Phạm Xuân Thuần, Phó Giám đốc VNPT Quảng Bình, cho biết thu như thế không cao, mỗi tháng hơn 10.000 đồng, trong khi đó phải chia phần trăm cho nhà mạng VDC, cho giáo viên nhập liệu điểm học sinh và cho nhà trường. “VNPT Quảng Bình có “ăn” là “ăn” cái dịch vụ, tức là phụ huynh nhắn tin bằng điện thoại để theo dõi điểm học tập của con mình thì thu cước nhắn tin. “Ăn” cái nữa là triển khai việc này nhằm khuyến khích phụ huynh lắp đặt kết nối mạng máy tính ở nhà” (!) - ông Thuần nói.

MINH QUÊ