Gợi ý bài giải đề thi môn Toán
(PLO) - PLO cập nhật gợi ý bài giải đề thi môn Toán, nhận định bài giải trong thời gian sớm nhất. Đây là đề thi môn Toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Gợi ý bài giải do các giáo viên thuộc trung tâm hocmai.vn Online và trung tâm Vĩnh Viễn thực hiện. Mời xem gợi ý bài giảitại đây

Gợi ý bài giải đề thi môn Toán  - ảnh 1

Gợi ý bài giải do các giáo viên thuộc trung tâm hocmai.vn Online thực hiện. Mời xem gợi ý bài giải:

Gợi ý bài giải đề thi môn Toán  - ảnh 2

Gợi ý bài giải đề thi môn Toán  - ảnh 3

Gợi ý bài giải đề thi môn Toán  - ảnh 4

Gợi ý bài giải đề thi môn Toán  - ảnh 5

Gợi ý bài giải đề thi môn Toán  - ảnh 6

Gợi ý bài giải đề thi môn Toán  - ảnh 7

Gợi ý bài giải đề thi môn Toán  - ảnh 8