Bài gợi ý giải đề của giáo viên Huỳnh Thị Hoàng Dung, trường THPT Vĩnh Viễn, TP.HCM.

Dưới đây là phần gợi ý giải đề môn Toán

Gợi ý giải đề thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh 10 - ảnh 1

Gợi ý giải đề thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh 10 - ảnh 2

Gợi ý giải đề thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh 10 - ảnh 3

Gợi ý giải đề thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh 10 - ảnh 4