Hà Nội: Cấm ép học sinh học thêm trong kỷ nghỉ hè
Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2014 vừa được Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội ban hành. Theo đó, sở yêu cầu việc tổ chức ôn tập văn hóa cho học sinh chỉ được triển khai sau ngày 15-7 trên cơ sở tự nguyện, không được ép buộc học thêm trong dịp hè dưới bất kỳ hình thức nào.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nghiêm cấm tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2014-2015 và tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra (có thu tiền) để xếp chọn học sinh vào lớp chọn, lớp phân ban đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp.

Hiệu trưởng các trường, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa trong dịp hè cho những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo hoặc bồi dưỡng, chú ý đối tượng học sinh yếu, kém và chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của đơn vị mình theo đúng quy định về dạy thêm, học thêm của UBND thành phố Hà Nội.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nêu rõ, căn cứ điều kiện của nhà trường và nguyện vọng của hội cha mẹ học sinh, nhà trường chủ động phối hợp với các trung tâm thể dục thể thao, các nhà văn hóa, nhà thiếu nhi… tổ chức có hiệu quả các lớp dạy bơi, dạy vẽ, thể dục nhịp điệu, bóng rổ. Mở các câu lạc bộ, các lớp giáo dục kỹ năng sống, học kỳ quân đội. Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, tránh áp đặt.

Theo PHAN THẢO (SGGP)