Cụ thể là bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi xe của học sinh; vệ sinh lớp học, trường; khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị dạy học cho trường, lớp; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.

Sở GD&ĐT TP Hà Nội yêu cầu hội phụ huynh chỉ được thu các khoản tiền phục vụ trực tiếp cho hoạt động của hội, tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh để thu các khoản ngoài quy định. Việc thu, chi của hội phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp phụ huynh của lớp, của trường. Không được quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân.

Trưởng hội phụ huynh lớp cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên của hội thống nhất ý kiến. Trưởng hội phụ huynh trường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể hội phụ huynh trường thống nhất ý kiến.

Trước đó Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2019-2020. Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường học cho năm học mới, thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo đúng quy định.