UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Cụ thể, ngày tựu trường của các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 1-9 (thứ ba).

Khai giảng thống nhất toàn TP được tổ chức vào ngày 5-9 (thứ bảy).

Kết thúc học kỳ I trước ngày 16-1-2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25-5-2021, kết thúc năm học trước ngày 31-5-2021.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6-2021. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31-7-2021.

UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 tại quyết định này.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất UBND TP Hà Nội quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.