Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố, trong năm 2012 công tác giáo dục QP-AN đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Năm 2013, Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp và các biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới. Trọng tâm là giáo dục đường lối quân sự của Đảng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, truyền thống cách mạng của đất nước và Thủ đô, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ hội ở địa phương.

Hội đồng giáo dục QP-AN TP Hà Nội cũng đề nghị Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ thành phố lãnh đạo Đảng ủy các trường ĐH, CĐ trực thuộc phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo phân cấp, đúng quy định do hiện nay nhiệm vụ này ở các trường còn nhiều hạn chế.

 
Theo T.U. (CAND)