UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND, phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 11.182 người. Trong đó chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên là 10.949 người, bao gồm: Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.12 là 3.546 người; Giáo viên Tiểu học hạng IV, mã số V.07.03.09 là 4.171 người; Giáo viên Mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06 là 3.232 người.

Chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên là 233 người. Cụ thể: Nhân viên thư viện trường THCS, mã số V.10.02.07 là 75 người; Nhân viên thư viện trường tiểu học, mã số V.10.02.07 là 74 người; Nhân viên văn thư trường THCS, mã số 02.008 là 52 người; Nhân viên văn thư trường tiểu học, mã số 02.008 là 32 người.

Hình thức tuyển dụng thi tuyển 2 vòng. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy tính với 2 nội dung là kiến thức chung và ngoại ngữ. Vòng 2 thi viết môn nghiệp vụ, chuyên ngành.