Theo đó, UBND TP nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

Về việc trên, UBND TP giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan kiểm tra việc xử lý theo thẩm quyền những nội dung Thanh tra Bộ GD&ĐT và các báo phản ánh về hiện tượng lạm thu đầu năm học trên địa bàn TP; tổng hợp báo cáo UBND TP.

Đồng thời tham mưu UBND TP ban hành văn bản tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm quy định về thu, chi, tổ chức dạy thêm, học thêm.