Môn thi tự luận gồm: toán, văn, sử, địa; môn thi trắc nghiệm gồm: lý, hóa, sinh, ngoại ngữ. Với những thí sinh không đủ điều kiện dự thi do bị một số môn học có điểm trung bình năm yếu kém, phải đăng ký và tham dự kỳ thi kiểm tra cuối năm tại trường. Điểm bài kiểm tra được thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm, nếu đạt mới đủ điều kiện dự thi.

Các trường hợp không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12 phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, quy định của địa phương mới được xem xét cho dự thi.

Q.VIỆT