Hồ sơ dự tuyển phải gửi đến Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam theo địa chỉ: T-11, tòa nhà Coco International, 14 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội đến ngày 30-8. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng được đăng tải tại trang web http://amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos. Đồng thời chương trình đào tạo tại bang Jalisco, Mexico do Phòng Giáo dục bang Jalisco, Mexico thực hiện được thông tin chi tiết tại trang web http://edu.jalisco.mx.

Q.DŨNG