Đây là chương trình hợp tác giữa Honeywell với Trung tâm Vũ trụ và Tên lửa Hoa Kỳ được thiết kế nhằm đáp ứng các xu thế trong giảng dạy các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), mang lại cho giáo viên những phương pháp mới và sáng tạo nằm ngoài chương trình giảng dạy môn toán và các môn khoa học cơ bản đạt được trình độ kỹ thuật và phương pháp giảng dạy. Tại Việt Nam, các giáo viên THCS đang dạy các môn toán học, vật lý, hóa học, địa lý, tin học và thành thạo tiếng Anh đều có thể đăng ký tham dự chương trình này. Để nhận được khóa học bổng toàn phần này, các ứng viên Việt Nam sẽ phải trải qua một quá trình lựa chọn chặt chẽ và kỹ lưỡng cùng với các giáo viên trên toàn thế giới. Học bổng bao gồm học phí cho chương trình kéo dài năm ngày, vé máy bay khứ hồi, chi phí ăn ở, tài liệu học tập và trang phục vũ trụ. Toàn bộ chi phí cho khóa học đều do Honeywell tài trợ với sự đóng góp từ các nhân viên của tập đoàn.

Các giáo viên đủ điều kiện tham dự có thể nộp đơn ghi danh cho khóa học, hạn chót là ngày 14-12 này. Các ứng viên trúng tuyển sẽ được sắp xếp tham gia một trong hai đợt: đợt 1 từ ngày 14 đến ngày 20-6-2013; đợt 2 từ ngày 21 đến ngày 27-6-2013. Chi tiết truy cập: educators.honeywell.com.

Q.VIỆT