Tất cả khóa học được dạy bằng tiếng Thái (trừ khóa học thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ - Teaching English as a foreign language).

Theo đó, có ba học bổng ĐH dành cho ứng viên tốt nghiệp THPT (điểm trung bình 2.8-4.0, hoặc 7.0 trở lên theo thang điểm 10). Hai học bổng sau ĐH dành cho ứng viên tốt nghiệp ĐH (điểm trung bình 3.0-4.0), có TOEFL PBT 450, TOEFL iBT 45 hoặc IELTS đạt 4.0 trở lên. Đơn xin học bổng có tại trang web www.nrru.ac.th/ia. Thông tin chi tiết liên hệ International Affairs Office, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, 340 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand; email: internrru@hotmail.com; điện thoại +66 (0) 896304744.

Q.DŨNG