Các loại học bổng gồm học bổng tiến sĩ có thời hạn tối thiểu một năm, học bổng sau tiến sĩ có thời hạn tối thiểu một năm, học bổng nghiên cứu ngắn hạn 1-3 tháng dành cho ứng viên trình độ tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ.

Các lĩnh vực đào tạo gồm vận tải và hậu cần, cơ khí, khoa học đời sống, công nghệ sản xuất nông nghiệp, hàng không-vũ trụ, công nghệ môi trường. Tất cả lĩnh vực khác thuộc khoa học nhân văn, khoa học cơ bản hoặc khoa học ứng dụng đều có thể được xem xét. Người dự tuyển phải có bằng thạc sĩ II hoặc tương đương hoặc có bằng tiến sĩ (nếu văn bằng do một trường ĐH nước ngoài cấp thì phải được các cấp có thẩm quyền của Wallonie-Bruxelles công nhận và đánh giá là tương đương với trình độ thạc sĩ II của Bỉ). Đồng thời bằng thạc sĩ đó phải có đủ điều kiện cho phép người được cấp bằng theo học tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại một trường ĐH của Wallonie-Bruxelles.

Ứng viên truy cập vào trang web http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132990_media&userid=&lang=ln1&rubr=bourse+bourses để biết được thông tin chi tiết về các giấy tờ cần nộp trong hồ sơ dự tuyển, mẫu đơn xin cấp học bổng và tài liệu giới thiệu đầy đủ về chương trình học bổng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Ứng viên cần gửi hồ sơ dự tuyển hoàn chỉnh qua bưu điện tới địa chỉ: Wallonie-Bruxelles International - Service des Bourses d’excellence, A l’attention de M. Eric VANDELOOK 2, place Sainctelette à 1080 Bruxelles-Belgique hoặc gửi qua email: e.vandelook@wbi.be.

Q.DŨNG