Đó là một trong những nội dung quan trọng trong văn bản hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì học kì 1 năm học 2021-2022 của Sở GD&ĐT TP.HCM. 

Theo đó, các trường trung học tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì học kì 1 trong khoảng thời gian từ 10-1-2022 đến hết ngày 22-1-2022.

Trước khi tổ chức kiểm tra, trường cần rà soát, đánh giá hiệu quả việc tổ chức dạy học, tổ chức phụ đạo cho học sinh khi bắt đầu dạy học trực tiếp.

Trường dạy tích hợp bố trí thời lượng dạy học trực tiếp cho các môn tích hợp nhằm củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi kiểm tra.

Vào thời gian tổ chức kiểm tra, trường ở địa bàn dịch cấp 1,2,3 và đang học trực tiếp sẽ kiểm tra trực tiếp. Trường ở địa bàn dịch cấp 4, học sinh học online sẽ kiểm tra hình thức trực tuyến.

Học sinh học hòa nhập thực hiện kiểm tra định kì theo kế hoạch dạy học cá nhân đã điều chỉnh; các học sinh thuộc diện F0, học sinh vì cách ly, giãn cách xã hội,… không thể tham gia kiểm tra cuối kì trong khoảng thời gian trên, nhà trường sẽ xem xét cho kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức. Việc kiểm tra bổ sung hoàn thành trước 28-2-2022.

Thời gian làm bài kiểm tra từ 45 phút đến 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút.

Riêng đối với lớp 6, thời gian làm bài kiểm tra, đối với môn học từ 70 tiết/năm học trở xuống là 45 phút; môn học có trên 70 tiết/năm học từ 60 phút đến 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút.

Theo kế hoạch của UBND TP, từ ngày 13-12, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ đến trường học trực tiếp. Từ tuần thứ 2 sẽ là trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Riêng huyện Cần Giờ: Trường mầm non Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An, Trường THCS – THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13-12-2021.

Việc dạy học trực tiếp được thí điểm trong 2 tuần, sau đó TP sẽ họp đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi quyết định mở rộng quy mô cho học sinh đến trường.