Theo nội dung tờ trình, đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường, mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường nhưng không vượt quá mức trần quy định.

Tùy tình hình thực tế ở mỗi trường có thể tổ chức dạy thêm, học thêm vào các buổi khác nhau trên nguyên tắc không gây ảnh hưởng, đan xen với các lớp chính khóa. Không tổ chức dạy thêm, học thêm vào các ngày Chủ nhật, lễ, tết.

Mỗi học sinh học thêm không quá sáu tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần. Đảm bảo việc chọn lựa giáo viên và môn học theo nguyện vọng của người tham gia học thêm. Quy mô mỗi lớp học thêm trong nhà trường không quá 45 học sinh.

Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm phải công khai mức thu tiền học thêm, khi thu phải có biên lai theo quy định, đồng thời cam kết với UBND nơi đặt địa điểm dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học. Đảm bảo không gây ách tắc giao thông, giữ gìn trật tự an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường.