Ngày 6-3, Bộ Giáo dục - đào tạo công bố và trao quyết định giao cho Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông là trường đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam đào tạo chuyên ngành an toàn thông tin.

Chuyên ngành này sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin, cùng với các kỹ thuật và công cụ đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho hệ thống mạng máy tính, kỹ thuật mật mã, an toàn hệ điều hành, an toàn cơ sở dữ liệu, an toàn các ứng dụng web và Internet, các kỹ thuật phòng thủ, chống tấn công xâm nhập mạng, các vấn đề chính sách, chuẩn hóa an toàn...

Việc mở ngành đào tạo này được đánh giá phù hợp với thực tế về an toàn thông tin hiện nay. Trong xu thế hội nhập, an toàn và an ninh mạng thông tin đã và đang trở thành vấn đề cấp bách của mỗi quốc gia.

Những năm gần đây, ngay tại Việt Nam, một số mạng thuộc cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, doanh nghiệp đã bị xâm nhập, tấn công, đánh cắp dữ liệu. Vấn đề đảm bảo an toàn thông tin ngày càng trở nên cấp thiết đối với mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội và có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của mỗi quốc gia.

Thời gian qua Việt Nam đã quyết tâm triển khai đảm bảo về an ninh mạng, trong đó có việc đào tạo nhân lực an toàn thông tin. Theo “Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020” thì đến năm 2015 Việt Nam phải đào tạo được 1.000 lao động ở cấp độ chuyên gia và theo tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2013 năm nay, học viện dành 150 chỉ tiêu để tuyển sinh ngành an toàn thông tin. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, khối thi A, A1.

Theo M.QUANG (TTO)