Đây là chương trình nhằm giới thiệu đến mọi người về một ngành nghề còn khá mới mẻ và triển vọng tại Việt Nam, do chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tư vấn Quản lý Quốc tế EMBA-MCI tổ chức.

Thành phần diễn giả là bà Hà Thanh Tú - chuyên gia tư vấn cấp cao đến từ Tập đoàn tư vấn McKinsey, Vietnam. Bà Hà Thanh Tú có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn và phát triển doanh nghiệp. Trong thời gian làm việc tại McKinsey, bà có hơn năm năm kinh nghiệm tư vấn cho khối doanh nghiệp tư nhân, cơ quan chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp, tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển kinh tế địa phương.

Được biết ngoài việc cung cấp thông tin về lĩnh vực tư vấn, hội thảo còn là nơi giao lưu tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh giữa các chuyên gia, doanh nhân từ các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

MAI ANH