Sáng 9-9, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường cho hơn 100 học viên Cao đẳng kỹ thuật hàng không dài hạn khóa 21. Đây là những học viên được huấn luyện cơ bản theo đúng quy trình, chương trình đào tạo hệ chính quy của Bộ Giáo dục - Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng.

Kết quả 100% học viên tốt nghiệp đều nắm vững kiến thức chung về kỹ thuật hàng không và nắm sâu về kiến thức chuyên ngành, thực hành bảo dưỡng, sửa chữa tốt trên các dòng máy bay họ Su. Phân loại tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, trong đó có 33,1% đạt khá, giỏi; 51,2%. Có 4 học viên tốt nghiệp loại giỏi được phong quân hàm Trung uý Quân nhân chuyên nghiệp và được nhà trường khen thưởng.

Sau khi tốt nghiệp, các học viên được phân công về các đơn vị trong Quân chủng Phòng không- Không quân và Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân công tác, tiếp tục học tập, nghiên cứu và tiếp cận với các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm kỹ thuật hàng không vững chắc, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.